• Kontaktinformasjon Tipstelefonen

  TIPSSAMARBEID
  For avdekking av useriøse og kriminelle aktører i bygg- og anleggsbransjer er det etablert et tips-samarbeid mellom statsetatene og den seriøse delen av bransjen, samt fagbevegelsen. Tips som kommer inn blir anonymisert og videresendt til e-post adresse hos Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Dersom tips fører til at politiet bør involveres gjøres denne vurderingen av etatene.

  SEND TIPS TIL; TIPS@MEDBYGGERNE.NO,
  ELLER RING MOBIL 959 02 291.
  DU KAN OGSÅ SENDE TIPS TIL;
  ROLFGEIR@FELLESFORBUNDET.ORG
  ELLER TIPS@EBA-TVB.NO.

  Legg gjerne ved informasjon som firmanavn, bilnummer, bilde, organisasjonsnummer eller annet. Terskelen for rapportering skal være lav. Etatene samler gjerne informasjon knyttet til firmaer og personer over tid. All informasjon er nyttig!