Om Sandefjord Håndverks- og Industriforening

Sandefjord Håndverks- og Industriforening ble stiftet i 1913.
Foreningen har i dag litt over 70 medlemmer som representerer mange faggrupper innen industri og håndverk. Vi er en forening under utvikling og det jobbes kontinuerlig med rekruttering også innen andre faggrupper.

SHIF ønsker bedrifter fra Stokke og Andebu velkomne i foreningen. Viktig at hele kommunen er samlet - også innen håndverk og industri!

Lokalt i Sandefjord ønsker SHIF å være synlige og jobbe for saker som har betydning for medlemmene i den nye kommunen Stokke, Andebu og Sandefjord.

Foreningen avholder månedlige medlemsmøter med aktuelle temaer. Å møte kollegaer og knytte kontakter er en viktig. SHIF har hyggelige lokaler på Hotel Atlantic i Sandefjord. Møtene gir også faglig påfyll - vi inviterer eksterne foredragsholdere og holder oss oppdatert på lovverket blant annet.

Idag rettes fokus også utover og det jobbes aktivt sammen med myndighetene og andre foreninger mot useriøse aktører i byggebransjen. SHIF engasjerer seg også for innføring av rotfradrag i Norge. SHIF er aktive i prosjektet #medbyggerne der formålet er å få flere til å handle hvitt i byggebransjen ved å få kunder og håndverkere til å si nei til svart arbeid.

Vedtekter

Tilbake