MØTE I 100-ÅRSKOMITEEN!

Vi jobber med jubileet på bred front, torsdag 4. april var det arbeidsmøte med mere planlegging på agendaen.

Det er mye på gang, og på møtet denne torsdagen prøver vi å "lande" alle prosjektene og nå skal vi vel ha kontroll på ting...?

Tilbake