Generalforsamling 01.04.22

Fredag 1 April 2022 avholdes Generalforsamling.
Etter generalforsamlingen blir det en 3-rettersmiddag og sosialt samvær.

Fredag 1. April 2022 kl. 18.00 avholdes på Hotel Atlantic


Dagsorden i hht foreningens lover § 9:
1. Åpning.
2. Godkjennelse av innkallingen.
3. Valg av møteleder, protokollfører og to til å undertegne protokollen.
4. Styrets beretning for foreningsåret 2021.
5. Årsregnskap for 2021 med revisjonsberetning.
6. Fastsettelse av kontingenter for personlig- og bedriftsmedlemskap
7. Budsjett 2022.
8. Innkomne forslag.
9. Valg.


På vanlig måte utlegges styrets beretning og regnskap før møtet her.


Saker til behandling ønskes innsendt innen 23. Mars til post@shif.org


Velkommen også til en 3-retters middag og sosialt samvær etter Generalforsamlingen.
SHIF står for mat og drikke.


Påmelding innen 18. Mars

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG KVELD!

 

 

Meld deg på arrangementet

Deltager 2 (fra samme firma)
Deltager 3 (fra samme firma)
Flere deltagere fra samme firma?

Vis påmeldte (19)

Påmeldte Firma
Svein Tore Hedberg Fjorden Elektro AS
Anna Jensen Malermestrene Jensen AS
Johnny Jensen Malermestrene Jensen AS
Kenneth Hagstrøm Murmester Oddvar Johannessen As
Espen Sundbø BYGGMAKKER SANDEFJORD
Bent Roar Johansen Vestfold Kobber & Blikkenslagerverksted AS
Thomas Solberg Murmester Solberg AS
Lene Solberg Murmester Solberg AS
Sigurd Hedberg Fjorden Elektro
Aleksander Folvik Folvik Bygg & Eiendomsservice AS
Mats Trollsås Bygg- og tømrermester Torolf Stenersen AS
Even Haughem EH Produkter AS
Svein E. Moe Byggm. Svein E. Moe
Oddvar Johannessen Murmester Oddvar Johannessen as
Joakim Aarøe Fon Anlegg AS
Per Kristoffersen Moer Sandefjord AS
Oddbjørn Andersen Byggmesterfirma Andersen og Kristiansen As
Jørgen Hvitstein PEC Elektro
christoffer Bergsholm AT-Bygg