2016 Nyttårsfest SHIF

Takk for en flott kveld på Hotel Atlantic i Sandefjord!

Vi feiret det nye året og nye muligheter i 2016. Talene gjenspeilet ønsket om å øke medlemsmassen og arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Vestfold. Vår styreleder Anna Furhoff Jensen ble berømmet for sin innsats i foreningen og for iherdig arbeid mot arbeidslivskriminalitet på flere arenaer. Takk, Anna!

Minner fra kvelden:

Tilbake