Historiske bilder

Vi vil samle bilder fra arkiver her. Det er mange flott skatter som ligger rundt omkring, så send oss gjerne tips og bilder så legger vi det ut her på dette menypunktet.

Bildet viser generalforsamling 1952

Kilde: Sandefjord Bibliotek

Tilbake