Medlemsmøte torsdag 26. november 2015 kl. 18

Torsdag 26. november ønsker vi advokatene Eystein Setsaas og Arnt-Olaf Stillerud fra Tenden Advokatfirma velkommen. De skal snakke om de juridiske sidene ved "Svart Byggnæring" og "Reklamasjon og Foreldelse av krav". Viktige og aktuelle temaer du får muligheten til å oppdatere deg på denne kvelden.

Om Tenden Advokatfirma

"Tenden er Vestfolds ledende advokatfirma. Med 36 medarbeidere, hvorav 26 advokater, er vi blant de største firmaene utenfor Oslo. Vi bistår næringsdrivende, privatpersoner og offentlige organer over hele landet. Vi er opptatt av å forstå våre klienters behov, og er bevisste på at jussen ofte bare er ett av flere virkemidler for å nå målet. Tenden ønsker å oppfattes som tillitsskapende, løsningsorientert og faglig solid. For å sikre spesialisering og høy juridisk kvalitet, er våre advokater organisert i kompetansegrupper. Tett samarbeid og ulik erfaringsbakgrunn gir firmaet en bred samlet kompetanse."

Annet:

  • Nyheter fra SHIF - styreleder informerer
  • Presentasjon av SHIFS nye foreningssekretær, Karina Udland
  • Servering av kaffe og wienerbrød

Vi gleder oss. Vel møtt!

 

Tilbake