MEDLEMSMØTE SHIF TORSDAG 28. APRIL 2016 KL. 18

Tema for aprilmøtet:
"Beskatning av yrkesbil (typisk håndverksbiler) - nye regler fra 1. januar 2016".

Yrkesbiler kommer i mange former.

Joakim M. Hovet fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA oppdaterte oss på nye regler for beskatning av yrkesbiler. 

Tilbake