Medlemsmøte SHIF torsdag 18. februar 2016 kl. 18

Vi får besøk av Fellesforbundets leder, Rolf-Geir Hillestad, som oppdaterer oss på prosjektet varsling av arbeidskriminalitet i regi av A-Krim, Vestfold. Byggebransjens RVO i Telemark og Vestfold, Geir Kaasa, forteller om sine erfaringer og rolle som regionalt verneombud. Dette blir et meget viktig møte og vi anbefaler å invitere med ansatte.

Samarbeidende parter i A-krim, Vestfold har nå egen bil som vil bli brukt av Skatteetaten til kontroller ute på arbeidsplasser. Dette forteller Hillestad mer om på medlemsmøtet. Vi gleder oss over at prosjektet er godt i gang og at arbeidsgivere, myndigheter og organsasjoner jobber tverrfaglig sammen om å bekjempe arbeidslivskriminalitet i Vestfold. 

Les mer: 

https://www.fellesforbundet.no/avdelinger/avd007/nyheter/2016/a-krim-vestfold/

Hillestad har også tatt opp saken dugnadsarbeid og konkurransevridning. Les mer på hjemmesiden til Fellesforbundet:
https://www.fellesforbundet.no/avdelinger/avd007/nyheter/2016/mener-selskapene-til-smiths-venner-odelegger-konkurransen/

Tidligere artikkel fra Vestviken 24 om emnet - fra konferansen i november 2015: 
http://www.vestviken24.no/vv24naringsliv/slik-skal-de-kriminelle-holdes-unna-offentlige-prosjekter/s/5-83-21141

Her kan du lese mer om regionale verneombud, RVO Bygg og Anlegg: http://ba.rvofond.no/hva-gjor-rvoene

 

 

Tilbake