Generalforsamling

Fredag 24. april 2015 kl. 19.30 avholder vi vår 102. generalforsamling i våre nye lokaler på Hotell Atlantic

***

Dagsorden i hht. foreningens lover § 7:

 

            1.            Åpning

2.            Godkjennelse av innkallingen

3.            Valg av møteleder, protokollfører og to til å undertegne protokollen.

4.            Styrets beretning for foreningsåret 2014

5.            Årsregnskap for 2014 med revisjonsberetning

6.            Fastsettelse av kontingenter for personlig- og

                Bedriftsmedlemskap

7.            Budsjett 2015

8.           Forslag på nye vedtekter for foreningen – forslaget fra styret vedlegges

9.            Valg

***

 På vanlig måte utlegges styrets beretning og regnskap før møtet. Ved henvendelse til forretningsfører kan dette utleveres på forhånd.

*

Det vil også bli avholdt generalforsamling for

HM Hansen Bakermester Fond.

 

*

 

Velkommen også til en 3-retters middag etter generalforsamlingen – SHIF står for mat og drikke.

 

Påmelding innen torsdag 23. april til www.shif.org; eller forretningsfører

 

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG KVELD!

 

Sandefjord, 13.april 2015

 

Med vennlig hilsen

Anna Furhoff Jensen

Styrets leder

 

 

Meld deg på arrangementet

Deltager 2 (fra samme firma)
Deltager 3 (fra samme firma)
Flere deltagere fra samme firma?

Vis påmeldte (6)

Påmeldte Firma
Trond Liverød PEC Sandefjord
Anna Jensen Malermestrene Jensen AS
Reidar Johansen Reidar Johansen
Johnny Jensen Malermestrene Jensen AS
Svein Olav Løberg Byggmester
Svein Tore Hedberg PEC Sandefjord AS