Generalforsamling SHIF 1. april 2016 Hotel Atlantic kl. 19.30

Sandefjord Håndverks- og Industriforening avholdt sin 103. generalforsamling den 1. april Svein Tore Hedberg ble valgt inn som ny nestleder og Oddbjørn Gjertsen som varamedlem i SHIF-styret. Velkommen! Vi takker Svein Liverød og Torgeir Johansen for godt arbeid i Styret.

 

 

INNKALLING TIL FORENINGENS ORDINÆRE 

GENERALFORSAMLING

 

Fredag 1. April 2016 kl. 19.30 avholder vi vår

103. generalforsamling i lokalene på Hotel Atlantic

 

 Dagsorden i hht foreningens lover § 9:

 

  1. Åpning.
  2. Godkjennelse av innkallingen.
  3. Valg av møteleder, protokollfører og to til å undertegne protokollen.
  4. Styrets beretning for foreningsåret 2015.
  5. Årsregnskap for 2015 med revisjonsberetning.
  6. Fastsettelse av kontingenter for personlig- og bedriftsmedlemskap.
  7. Budsjett 2016.
  8. Innkomne forslag.
  9. Valg.

   

På vanlig måte utlegges styrets beretning og regnskap før møtet. Ved henvendelse til forretningsfører kan dette utleveres på forhånd.

Velkommen også til en 3-retters middag etter Generalforsamlingen. SHIF står for mat og drikke.

 

 Påmelding innen 25. Mars til post@shif.org eller påmeldingsskjema nedenfor.

 

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG KVELD!

 

Sandefjord, 29.2.2016

 

Med vennlig hilsen
Anna Furhoff Jensen
Styrets leder

Tilbake