GENERALFORSAMLING

Fredag 16. mars 2018 kl. 18.00 avholder vi vår
105. Generalforsamling i våre lokaler på Hotel Atlantic


Dagsorden i hht foreningens lover § 9:
1. Åpning.
2. Godkjennelse av innkallingen.
3. Valg av møteleder, protokollfører og to til å undertegne protokollen.
4. Styrets beretning for foreningsåret 2017.
5. Årsregnskap for 2017 med revisjonsberetning.
6. Fastsettelse av kontingenter for personlig- og bedriftsmedlemskap.
7. Budsjett 2018.
8. Innkomne forslag.
9. Valg.

 

Velkommen også til en 3-retters middag og sosialt samvær etter Generalforsamlingen.
SHIF står for mat og drikke.

Påmelding innen 10. Mars på www.shif.org.
Frist for innmelding av saker: 14. februar.

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG KVELD!

Sandefjord, 01.02. 2018

Medvennlig hilsen Styret i SHIF

 

Årsberetning 2018

Forslag endring av vedtekter

Valg 2018

Budsjett 2018

SHIF Vedtekter

Meld deg på arrangementet

Deltager 2 (fra samme firma)
Deltager 3 (fra samme firma)
Flere deltagere fra samme firma?

Vis påmeldte (17)

Påmeldte Firma
Oddbjørn Gjertsen Murerfirma Berge & Gjertsen As
Mats Haugen PDV BYGG AS
Svein Tore Hedberg PEC Elektro
Aleksander Folvik Vedlikehold & Vaktmesterservice AS
Øyvind Hem Byggmester Øyvind Hem
Per Erik Lollik Andersen Bygg og tømrermester Torolf Stenersen AS
Torgeir Johansen Joakim Johansen AS
Even Haughem EH Produkter AS
Kjell Erik Strand Byggmesterfirma Strand & Nystein AS
Mats Trollsås Bygg- og tømrermester Torolf Stenersen
Torolf Stenersen Bygg- og tømrermester Torolf Stenersen as
Svein Olav Løberg Byggmester Svein Olav Løberg
André Folkvord Byggmester André Folkvord
Arne M. Nilsen Æresmedlem
Reidar Johansen Æresmedlem
Bjørn Andreas Wendt PDV BYGG As
Bjørn Aakerholt Aakerholt Steen & Lund AS