Generalforsamling 01.04.22

Fredag 1 April 2022 avholdes Generalforsamling.
Etter generalforsamlingen blir det en 3-rettersmiddag og sosialt samvær.

Fredag 1. April 2022 kl. 18.00 avholdes på Hotel Atlantic


Dagsorden i hht foreningens lover § 9:
1. Åpning.
2. Godkjennelse av innkallingen.
3. Valg av møteleder, protokollfører og to til å undertegne protokollen.
4. Styrets beretning for foreningsåret 2021.
5. Årsregnskap for 2021 med revisjonsberetning.
6. Fastsettelse av kontingenter for personlig- og bedriftsmedlemskap
7. Budsjett 2022.
8. Innkomne forslag.
9. Valg.


På vanlig måte utlegges styrets beretning og regnskap før møtet på 
www.shif.org


Saker til behandling ønskes innsendt innen 23. Mars til post@shif.org


Velkommen også til en 3-retters middag og sosialt samvær etter Generalforsamlingen.
SHIF står for mat og drikke.


Påmelding innen 18. Mars her

 

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG KVELD!

Tilbake