Endringer i Plan og byggningsloven

Julien Piombino kommer til oss for å gå igjennom de mest vesentlige endringene i PBL.
TORSDAG 31.05.18 kl 19:00

Lovendringen tredde i kraft 1. juli 2017. Hovedpunktene er:

  • En tydeligere og mer formalisert ramme for oppstarten av planprosessen, mer forpliktende dialog og tidligere avklaringer
  • Kommunen skal kunne stoppe planinitiativ før varsling og kunngjøring av planoppstart
  • Frivillig godkjenningsordning for foretak som utarbeider private planforslag
  • Forenkling av reglene om endring og oppheving av reguleringsplan
  • Tiltakshavers rettssikkerhet styrkes ved kommunens overskridelse av saksbehandlingsfrister i byggesaker

Lovforslagene har bakgrunn i regjeringens arbeid med «En enklere hverdag for folk flest». Regjeringen vil forenkle og effektivisere planprosessene for å legge bedre til rette for boligbygging, samt nærings- og samfunnsutvikling.

Vi avslutter kvelden med pizza og øl!

Meld deg på arrangementet

Deltager 2 (fra samme firma)
Deltager 3 (fra samme firma)
Flere deltagere fra samme firma?

Vis påmeldte (20)

Påmeldte Firma
Mats Trollsås Bygg- og tømrermester Torolf Stenersen AS
Svein Tore Hedberg PEC Elektro
Geir Andre’ Gjerstad Byggmester Gjerstad AS
Fredrik Bäckius Tapet & MalerCompaniet AS
Susanne Bäckius Tapet & MalerCompaniet AS
Oddvar Johannessen Murmester Oddvar Johannessen AS
Geir Andreas Olafsen Murmester Oddvar Johannessen AS
Kenneth Hagstrøm Murmester Oddvar Johannessen AS
Oddbjørn Gjertsen Murerfirma Berge & Gjertsen as
Kjell Erik Strand Byggmesterfirma Strand & Nystein AS
Frode Andersen Andersen Elektro Kompetanse AS
Thor Morten Hem Byggmester Thor Morten Hem
Bjørn Aakerholt Aakerholt Steen & Lund AS
Robin Hetleøen Byggmesterfirma Strand & Nystein AS
Kristoffer Nilsen Byggmesterfirma Strand & Nystein AS
Joakim Aarøe Fon Anlegg AS
Odd Henrik Almehagen Fon Anlegg AS
Aleksander Folvik Folvik Bygg og Eiendomsservice AS
Per Erik Lollik Andersen Bygg og tømrermester Torolf Stenersen AS
Even Haughem EH Produkter AS