• Kontaktinformasjon Tipstelefonen

  Tipssamarbeidet mot arbeidslivskriminalitet fungerer bra. Tips blir anonymisert og videresendt til Skatt/Arbeidstilsyn/Politi. Meld til:

  Thormod Hansen
  mobil: 959 45 842
  thormod.hansen@eba-tvb.no

  Rolf-Geir Hillestad mobil:
  mobil: 959 02 291
  rolfgeir@ff7.no

  Legg gjerne ved informasjon som firmanavn, bilnummer, bilde, organisasjonsnummer eller annet. Terskelen for rapportering skal være lav. Etatene samler gjerne informasjon knyttet til firmaer og personer over tid. All informasjon er nyttig!